Regulamin sprzedaży

Przegląd warunków handlowych

Dane kontaktowe sprzedającego
Podstawowe informacje
Ważne informacje przed zakupem
Dostawa dóbr
Zakupy dla podatników VAT, 0% VAT
Informacje dotyczące płatności
Informacje o wysyłce
Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy
Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania
Obsługa skarg
Ochrona danych osobowych
Rozwiązywanie konfliktów

 

Dane kontaktowe sprzedającego

Nazwa sklepu internetowego: www.mamlux.eu
Operator: DX Services, s.r.o.
Rezydencja: Sedmikrásková 736/8, 10300 Praha 10, Czech Republic
Numer VAT: CZ27075117
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres kontaktowy i adres firmy: Sedmikrásková 736/8, 10300 Praha 10, Czech Republic

 

Podstawowe informacje

Pod względem warunków kupujący jest konsumentem. Podana przez sprzedającego informacja o towarze i cenie jest wiążąca, poza oczywistym błędem. Ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy towarów. Wyjątkiem są ceny części zamiennych Bosch i części zamiennych Siemens. Podane ceny mają jedynie charakter orientacyjny, a ich ostateczną cenę musimy zweryfikować w firmie Bosch. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat w zależności od sposobu płatności. Jednocześnie sprzedawca jest zobowiązany do rejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku problemu technicznego najpóźniej w ciągu 48 godzin. Przyjęcie oferty z dodatkiem lub różnicą nie jest przyjęciem oferty. Potwierdzenie treści umowy zawartej w innej formie niż pisemna, wykazujące odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie wywołuje skutków prawnych. Akceptacja niezamówionego świadczenia przez kupującego nie oznacza przyjęcia oferty. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronach sklepu mają charakter poglądowy, a ostateczna forma części zamiennych może być inna, ale nie zmniejsza to w żaden sposób funkcjonalności i jakości.

 

Ważne informacje przed zakupem

Zamawiaj części zamienne tylko na podstawie prawidłowego numeru seryjnego urządzenia. Części zamienne o różnych numerach seryjnych nie są takie same, klienci nie montują części zamiennych do swoich urządzeń. Jeśli nie możesz znaleźć numeru seryjnego swojego urządzenia na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z nami, a dodamy części zamienne do Twojego numeru seryjnego na naszej stronie internetowej.

Każdy klient jest odpowiedzialny za prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym.

Należy pamiętać, że niektóre produkty muszą być instalowane przez upoważnionego i wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu, obrażeń lub innych szkód. Jest to szczególnie ważne dla prawidłowej instalacji, użytkowania i konserwacji elementów gazowych lub elektrycznych, elementów hydraulicznych i połączeń hydraulicznych. Zawsze należy uważnie przeczytać iw pełni przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych na opakowaniu produktu lub instrukcji użytkowania. Jeśli brakuje instrukcji użytkowania i nie wiesz co zrobić, napisz do nas.

Firma DX Services, s.r.o. operator sklepu internetowego www.mamlux.cz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki, uszkodzenia lub urazy spowodowane: nieprawidłową instalacją, manipulacją, użytkowaniem lub konserwacją produktu lub urządzenia, w którym (lub w którym) produkt został zainstalowany, odp. posługiwać się. Jest to naruszenie obowiązków klienta. Ani nawet przez naruszenie obowiązków prewencyjnych określonych w ramach bezpieczeństwa, ani przez zapobieganie szkodom przez obowiązujące powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące serwisu produktów i sprzętu Electrolux, Bosch, Siemens itp., Możesz skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym w Twoim mieście.

 

Dostawa dóbr

Towar oznaczony jako „W MAGAZYNIE” można odebrać w naszej siedzibie natychmiast; w przypadku dostawy firmami transportowymi towar taki wysyłany jest najczęściej w drugim dniu roboczym. Sprzedający wyśle ​​towar do kupującego w całości lub w całości w ciągu 30 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności z góry na konto bankowe lub płatności online kartą czas dostawy liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie bankowym.

Należy pamiętać, że części zamienne są dostarczane z Niemiec, a czas dostawy części zamiennych, których nie ma na stanie u dostawcy, może ulec wydłużeniu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o statusie zamówienia.

Cenę transportu reguluje cennik sprzedawcy, który jest aktualny w dniu złożenia zamówienia i zaznaczony w zamówieniu. Jeśli towar nie zostanie dostarczony kupującemu z przyczyn leżących po stronie sprzedającego w ciągu trzech dni roboczych od daty sprzedającego, przewidywany termin dostawy, o ile kupujący spełni wszystkie warunki (w szczególności zapłata ceny zakupu w z góry, jeżeli zostanie wybrana ta forma zapłaty ceny zakupu), kupujący ma prawo odstąpić od umowy (nie ma to wpływu na inne jego uprawnienia).

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub braku towaru w magazynie poinformujemy Państwa o tym bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdy towar nie jest już produkowany lub dostarczany lub cena dostawcy towaru uległa istotnej zmianie, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeśli kupujący zapłaci część lub całość ceny zakupu, kwota ta zostanie zwrócona na jego konto bankowe.

Kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru i zapłacenia. Kupującemu zaleca się jak najszybsze sprawdzenie towaru po jego otrzymaniu. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w momencie dostawy, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczanie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. Koszty związane z inną metodą dostawy.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru, aw przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niedozwolone wejście na przesyłkę, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Kupujący podpisując list przewozowy potwierdza, że ​​opakowanie przesyłki zawierającej towar nie zostało uszkodzone. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego konieczne jest spisanie protokołu u przewoźnika i przyjęcia towaru uszkodzonego oraz niezwłoczne poinformowanie nas o tym. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli towar zwrócony przez kupującego jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone kupującemu. Sprzedającemu przysługuje jednostronne potrącenie prawa do odszkodowania za szkodę z prawem kupującego do zwrotu ceny zakupu. Sprzedający przesyła kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, potwierdzenia i certyfikaty niezwłocznie po otrzymaniu towaru, nie później niż w ciągu dwóch dni od otrzymania towaru przez konsumenta.

 

Zakupy dla podatników VAT, 0% VAT

Przed zakupem dla podatników VAT dla firm, najpierw skontaktuj się z nami w celu weryfikacji poprawności identyfikatora VAT. Po weryfikacji zostanie wystawiony kupon rabatowy na stawkę VAT, który służy do odliczenia stawki VAT w koszyku przy potwierdzaniu zamówienia. Jeżeli weryfikacja NIP nie zostanie przeprowadzona przed zakupem, odliczenie stawki VAT nie będzie możliwe.

 

Informacje dotyczące płatności

Płatność online kartą kredytową. Akceptowane karty kredytowe to VISA i MasterCard. Płatności nie dokonuje się na naszej stronie internetowej, ale na zewnętrznej stronie banku.

 

Informacje o wysyłce

W poniższej tabeli możesz znaleźć kraj i cenę wysyłki (w EUR).

Austria - 11, Belgia - 15, Chorwacja - 11, Bułgaria - 20, Cypr - 30, Dania - 15, Estonia - 15, Finlandia - 30, Francja - 20, Niemcy - 11, Grecja - 30, Węgry - 13, Irlandia - 20, Włochy - 20, Łotwa - 15, Litwa - 15, Luksemburg - 15, Malta - 30, Holandia - 15, Polska - 11, Portugalia - 30, Rumunia - 11, Słowacja - 6, Słowenia - 9, Hiszpania - 20, Szwecja - 30

 

Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub płatności. Podany termin ma na celu zapoznanie kupującego w odpowiednim zakresie z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.

Odstąpienie od umowy zostanie wysłane lub przekazane przez kupującego sprzedawcy w ciągu 14 dni. Kupujący nie musi podawać powodu odstąpienia od umowy. Aby ułatwić komunikację, w odstąpieniu od umowy należy podać datę zakupu lub numer zamówienia / dokumentu sprzedaży, dane bankowe oraz wybrany sposób zwrotu towaru.

Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu kwotę w pełni odpowiadającą cenie towaru oraz zapłaconym kosztom jego dostawy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę od kupującego. Jeżeli sprzedawca oferuje kilka możliwości w ramach określonego sposobu dostawy towaru, jest on zobowiązany zapłacić kupującemu najtańszy z nich. Kupujący jest zobowiązany do wysłania lub wydania towaru sprzedawcy w tym samym terminie. Towar powinien być zwrócony sprzedawcy (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń. Koszt odesłania towaru pokrywa kupujący.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy kupującemu, zanim kupujący przekaże towar lub udowodni, że wysłał towar do sprzedawcy. Jeżeli zwracany towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia obowiązków kupującego, sprzedawca ma prawo żądać od kupującego odszkodowania za zmniejszenie wartości towaru i potrącenia go ze zwracanej kwoty.

Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towarów, jeżeli nie jest on obiektywnie w stanie z przyczyn leżących po stronie osób trzecich dostarczyć kupującemu towar w terminie odpowiednim do okoliczności i / lub jeżeli okazuje się, że kupujący naruszył wcześniej zawartą umowę ze sprzedawcą.

Sprzedający ostrzega również kupującego, że umowa nie zostaje zawarta, jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwej tożsamości kupującego lub w przypadku oczywistych błędów w informacji o towarze lub cenie.

 

Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość przy akceptacji

Jeżeli otrzymany towar ma braki (np. Nie ma uzgodnionych lub prawnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, jest niekompletny, nie odpowiada jego ilości, wymiarom, wadze lub jakości nie odpowiada innym przepisom prawa, parametry umowne lub przedumowne), są to wady towaru, za które odpowiada sprzedawca.

Kupujący może żądać od sprzedającego, nie później niż dwa lata od odebrania towaru na jego żądanie, prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub rozsądnej obniżki ceny; jeżeli nie jest to nieproporcjonalne do charakteru wady (zwłaszcza jeśli wada nie może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki), żądanie dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad może być zastosowane, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.

Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa z powodu odstąpienia od umowy, kupujący może zażądać zwrotu całej ceny zakupu. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przyjmuje się, że towar był wadliwy w momencie odbioru.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odebraniem towaru lub sam spowodował wadę.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów używanych, które są obecnie w sprzedaży. Wady muszą odpowiadać stopniowi poprzedniego użytkowania. W przypadku rzeczy, które zostały sprzedane po niższej cenie, sprzedawca nie odpowiada za wady, za które została uzgodniona niższa cena.

Ustawowe prawa z wad

Sprzedawca odpowiada za wady powstałe po otrzymaniu towaru w okresie 24 miesięcznej gwarancji lub w okresie przydatności do użycia podanym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.

W tym okresie kupujący może zgłosić reklamację i według własnego uznania wadę stanowiącą istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada możliwa do naprawienia, czy nie do naprawienia):

 • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowej rzeczy bez wady lub dostarczenie brakującej rzeczy;
 • bezpłatne usunięcie wady poprzez naprawę;
 • rozsądna zniżka od ceny zakupu;
 • zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona naruszająca już wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie. W przypadku wady stanowiącej drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy nie do naprawienia), kupujący jest uprawniony do usunięcia wady lub otrzymania rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

Jeżeli po naprawie wielokrotnie wystąpiła wada dająca się naprawić (trzecia reklamacja z tytułu tej samej wady lub czwarta z tytułu różnych wad) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może ubiegać się o rabat na ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania.

 

Obsługa skarg

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację sprzedawcy lub osobie wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki od stwierdzenia wady. Jeżeli uczyni to pisemnie lub elektronicznie, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis wady oraz prośbę o sposób załatwienia reklamacji.

Kupujący jest zobowiązany poinformować sprzedawcę, jakie prawo wybrał, zgłaszając wadzie lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Zmiana wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, której nie można naprawić.

Jeśli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, przysługują mu prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej dowodem zakupu).
Termin na załatwienie reklamacji biegnie od momentu złożenia reklamacji (zawiadomienia). Kupujący przekaże lub dostarczy towar sprzedawcy lub do miejsca wyznaczonego do naprawy w tym samym czasie lub później po złożeniu reklamacji. Towar powinien być na czas transportu zapakowany w odpowiednie opakowanie zapobiegające uszkodzeniom, czysty i kompletny.

Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, lub decyzja wymaga fachowej oceny. Informacja o potrzebie ekspertyzy musi zostać przekazana kupującemu w tym okresie. Reklamacje, w tym usunięcie wad, sprzedawca rozpatrzy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od jej zgłoszenia, chyba że ustali pisemnie z kupującym dłuższy termin. Po tym okresie kupującemu przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.

Jeżeli sprzedawca odmówi usunięcia wady, kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Okres gwarancji wydłuża się o czas od reklamacji do jej załatwienia lub do momentu, gdy kupujący był zobowiązany do odebrania rzeczy. Przy wymianie towaru lub jego części odpowiedzialność sprzedawcy obowiązuje tak, jakby była to zakup nowego towaru lub jego części.

W przypadku braku możliwości monitorowania statusu reklamacji on-line, sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania kupującego o reklamacji e-mailem lub SMS-em.

W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu przysługuje odszkodowanie za poniesione koszty.

Reklamacje i korespondencję kieruj na adres naszego zakładu - MAMLUX, Sedmikrásková 736/8, 10300 Praha 10, Czechy.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest Sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Nazwa sklepu internetowego: www.mamlux.eu
Operator: DX Services, s.r.o.
Rezydencja: Sedmikrásková 736/8, 10300 Praha 10, Czech Republic
Numer VAT: CZ27075117
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres kontaktowy i adres firmy: Sedmikrásková 736/8, 10300 Praha 10, Czech Republic

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby zawarcia umowy kupna, jej późniejszej realizacji (realizacja zamówienia, zabezpieczenie usunięcia z magazynu i dostarczenia towaru) oraz ewentualnego rozliczenia praw z tytułu wadliwego wykonania (reklamacje) administrator będzie przetwarzał i zapisywał zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej RODO), jego dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, NIP, e-mail i telefon (lub dodaj inne dane, które będą przetwarzane - dane dotyczące płatności itp.).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) b) RODO wykonanie umowy, której stroną jest kupujący.
The administrator undertakes not to provide the buyer's personal data to entities other than the following processors:

 • przewoźnikowi umownemu wybranemu przez kupującego w formularzu zamówienia, w celu dostawy towaru, lista przewoźników dostępna jest tutaj, dane będą podawane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon numer;

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez czas niezbędny do wykonania umowy (realizacja zamówienia, usunięcie ze składu i dostawa towaru), a także przez okres rękojmi (24 miesiące od otrzymania towaru) lub przez okres obowiązywania gwarancji umownej .

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U.) Kupujący jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i zapisów księgowych (faktur) przez okres 5 lat licząc od końca okresu rozliczeniowego. którego dotyczą (tj. jeśli kupujesz towar w 2018 roku to fakturę należy przechowywać do końca 2023 roku). Administrator jest również zobowiązany na podstawie § 47 ustawy o administrowaniu podatkami i opłatami (nr 337/1992 Sb.) Do przechowywania faktury przez 3 lata od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło zobowiązanie podatkowe związane z fakturą. powstały (tj. jeśli kupujesz towar w 2018 r., fakturę należy przechowywać dla celów podatkowych do końca 2021 r.). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że administrator jest zobowiązany na podstawie § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Sb.) Do przechowywania dokumentów podatkowych przez 10 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło świadczenie (tj. w przypadku zakupu towaru w 2018 roku fakturę należy zachować do końca 2028 roku). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres, w przypadku firmy również numer identyfikacyjny, NIP oraz firmę.

Kupujący dodatkowo przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 15 do 21 RODO ma prawo do:

 • dostęp do danych osobowych, polegający na prawie uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą, a jeżeli tak, to przysługuje mu prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji, o którym mowa w art.15 RODO;
 • poprawności niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, mając ponadto na uwadze cele przetwarzania, kupującemu przysługuje prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia na podstawie art.16 RODO;
 • usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), polegającego na tym, że administrator usunie dane osobowe Kupującego bez zbędnej zwłoki, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów wykonania umowy, chyba że istnieje inny prawnie uzasadniony powód dalszego przetwarzania ;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art.18 RODO;
 • przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO;
 • object to the processing of personal data under Article 21 of the GDPR.

Na żądanie administrator przekazuje kupującemu informacje o podjętych środkach w każdym przypadku nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W przypadku wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych kupujący ma prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie, i złożyć skargę.

 

Rozwiązywanie konfliktów

Wzajemne spory między sprzedawcą a kupującym rozstrzygają sądy powszechne.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów (nr 634/1992 Coll.) Kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług. . Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania sporów jest Czeska Inspekcja Handlowa. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Sb.). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.coi.cz.

Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego wszczyna się wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze sprzedawcą. Ofertę można złożyć nie później niż 1 rok od dnia, w którym Konsument skorzystał ze swojego prawa będącego przedmiotem sporu u Sprzedawcy po raz pierwszy.

Konsument ma prawo zainicjowania pozasądowego rozwiązywania sporów online za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wózek sklepowy

Twój koszyk jest pusty